Rozwiązania techniczne w zakresie urządzeń i stacji kompaktowych CNG są wkładem Adast Systems a.s. w promowanie rozwiązań mających bezpośredni wpływ na ekologię.

Oferta obejmuje trzy warianty rozwiązań stacji napełniania CNG różniących się wydajnością i możliwościami zastosowania. Oferta obejmuje jednocześnie jeden lub dwa równoległe punkty napełniania CNG.

    Wpisz poprawny NIP (bez kresek)

    Wpisz swoje imię i nazwisko

    Wpisz poprawny adres email

    Podaj telefon kontaktowy