Oferta obejmuje dostawę i montaż kompletnej, kompaktowej stacji paliw przeznaczonej do prowadzenia działalności związanej z wydawaniem paliw dla transportu wewnętrznego. Dodatkowo obiekt posiada wyposażenie umożliwiające monitorowanie pracy wszystkich urządzeń wchodzących w skład stacji. Rozwiązanie polegające na budowie modułowej zapewnia swobodny wybór pojemności zabudowanych zbiorników oraz rodzajów stosowanych urządzeń do dystrybucji paliw.

Wpisz swoje imię

Wpisz poprawny adres email

Wpisz poprawny NIP (bez kresek)

Wpisz swoje nazwisko

Podaj telefon kontaktowy