Oferta obejmuje dostawę i montaż kompletnej, kompaktowej stacji paliw przeznaczonej do prowadzenia działalności związanej z wydawaniem paliw dla transportu wewnętrznego. Dodatkowo obiekt posiada wyposażenie umożliwiające monitorowanie pracy wszystkich urządzeń wchodzących w skład stacji. Rozwiązanie polegające na budowie modułowej zapewnia swobodny wybór pojemności zabudowanych zbiorników oraz rodzajów stosowanych urządzeń do dystrybucji paliw.

    Wpisz poprawny NIP (bez kresek)

    Wpisz swoje imię i nazwisko

    Wpisz poprawny adres email

    Podaj telefon kontaktowy