Oferta obejmuje dostawę i montaż kompletnej, kompaktowej stacji paliw przeznaczonej do prowadzenia działalności związanej z wydawaniem paliw dla transportu wewnętrznego. Dodatkowo obiekt posiada wyposażenie umożliwiające monitorowanie pracy wszystkich urządzeń wchodzących w skład stacji. Rozwiązanie polegające na budowie modułowej zapewnia swobodny wybór pojemności zabudowanych zbiorników oraz rodzajów stosowanych urządzeń do dystrybucji paliw.

Wpisz poprawny NIP (bez kresek)

Wpisz swoje imię i nazwisko

Wpisz swój email

Podaj telefon kontaktowy