Przerywacze płomieni ADAST

Ograniczają możliwość przeniesienia płomienia do chronionych części urządzeń służących do magazynowania rozprowadzania, transportu i przetwarzania gazów palnych i wyziewów cieczy zaliczanych do grupy wybuchowości IIA i IIB.

 

Przerywacze ognia typu ADAST zostały zaprojektowane oraz wykonane przez specjalistów ze szczególną starannością i gwarancją wysokiej jakości wykonania warsztatowego, które opiera się na doświadczeniach zgromadzonych w czasie dziesiątków lat produkcji i rozwoju.

 

Cechy Główne:

— najwyższa jakość,
— wysoka niezawodność pracy,
— niskie koszty konserwacji,
— długi okres eksploatacji

 

Konstrukcja I parametry przerywaczy ognia ADAST spełniają wymagania normy EN 12874
- oznakowanie przerywaczy ognia: II 1G IIA lub II 1G IIB.


Kompletny asortyment przerywaczy ognia ADAST jest certyfkowany przez FTZÚ, s.p. Ostrava- Radvanice, jednostka Notyfikowana nr 1026 według załącznika III Dyrektywy 94/9/WE – ATEX.
Stały nadzór nad zabezpieczaniem jakości produkcji według załącznika IV i VII Dyrektywy 94/9/WE wykonuje FTZÚ, s.p., Ostrava - Radvanice, jednostka Notyfikowana nr 1026.
Zaświadczenie o zapewnieniu jakości: nr FTZÚ 02 ATEX Q 02

COFNIJ

Przerywacze płomieni

Dane Adresowe

Adast Polska Sp. z o.o.

ul. Wspólna 9

45 - 837 Opole

NIP 754-313-63-22

Social Media